Påskön: Sydamerikaner var där före européerna

Genstudier visar att sydamerikanska indianer seglade till Påskön innan européerna gjorde det.

Européerna hittade till Påskön år 1722, men nya undersökningar tyder på att indianerna hade kommit seglande innan dess.

Forskarna har länge vetat att Påsköns första invånare kom från Sydostasien. Nya undersökningar visar dock att även indianer från Amerika måste ha företagit den långa seglatsen till den isolerade Stillahavsön.

Speciell gen på Påskön

Erik Thorsby, genetiker vid universitetet i Oslo, har analyserat blodprover från invånare på ön, vars familjer inte har blandats med euro­péer eller andra inflyttade.

Analyserna visar att flera blodprov innehöll en gen som framför allt finns hos amerikanska indianer. Enligt Thorsby visar analyserna dessutom att indianerna blandade sig med öns urinvånare, innan euro­péerna anlände.