François Musin, Royal Museums Greenwich

Offer från Franklinexpeditionen identifierat

Död britt har äntligen fått ett namn. Han omkom för 176 år sedan under en av historiens mest ödesdigra upptäcktsresor.

I maj 1845 skickades den engelske kaptenen sir John Franklin iväg för att hitta Nordvästpassagen – genvägen till Stilla havet. Franklinexpeditionens fartyg, Terror och Erebus, samt 129 deltagare kom emellertid aldrig fram. De försvann spårlöst norr om Kanada.

Från Grönland seglade HMS Erebus och HMS Terror västerut. För några år sedan hittades fartygen söder om den kraftigt gröna ön på denna karta, King William Island.

© Finetooth, Kennonv, U.S. Central Intelligence Agency

Först 2014 och 2016 fann forskare de båda fartygens vrak. Åtskilliga döda från expeditionen har hittats under årens lopp, men bortsett från enstaka som legat i gravar med namn har man hittills inte lyckats konstatera identiteten på de djupfrysta expeditionsmedlemmarna.

Forskarna fick hjälp av dna

Forskare vid University of Waterloo i Kanada har tillbringat flera år med att spåra levande släktingar till Franklinexpeditionens medlemmar – för att jämföra deras dna med prover från de kvarlevor som hittats. De första 16 försöken slog slint, men nu har kanadensarna gjort ett genombrott.

Prover från en person i Sydafrika visade sig matcha dna från en expeditionsmedlem, som därmed kunde identifieras som chiefen John Gregory från Erebus.

De kanadensiska forskarna har utifrån John Gregorys kranium gjort en rekonstruktion av hur chiefen kan ha sett ut.

© Diana Trepkov/University of Waterloo

Ingen hade hört av Gregory, sedan han den 9 juli 1845 skickat ett brev från Grönland, där expeditionen gjorde ett uppehåll. I brevet skrev Gregory:
”Ge all min kärlek till Edward, Fanny, James, William, och pussa minstingen åt mig – och ta emot detsamma för din egen del.”