Jose Luis Filpo Cabana

Myten om den fattige och nedbrutne Columbus är vederlagd

Fynd kastar nytt ljus över Christofer Columbus sista levnadsår, som enligt en spansk professor inte var så tragiska.

De flesta biografier om den berömde upptäcktsresanden Christofer Columbus slutar på samma sätt: Nedbruten återvänder Columbus till Spanien, där han 1506 dör fattig och bortglömd. Undersökningar av hans grav visar emellertid att historien kan behöva skrivas om.

Under årens lopp har Columbus kvarlevor haft minst sex viloplatser, men från början begravdes han i den spanska staden Valladolid. Exakt var har hittills varit ett mysterium, men en spansk forskare anser sig nu ha lokaliserat platsen.

Columbus ligger i dag i denna sarkofag i Sevillas katedral.

© Shutterstock

Begravdes bland de rika

För att hitta den ursprungliga graven använde Marcial Castro, som är professor i historia vid universitetet i Valladolid, spår från Columbus kista i Sevilla.

”Jag fick till uppgift att utifrån trådar av guld och silver, spikar, bly och tegel lokalisera den plats där Columbus begravdes första gången. Till min förvåning lyckades det”, säger Marcial Castro.

Enligt Marcial Castro var San Fransico-klostret i Valladolid Columbus första viloplats. Det stämmer emellertid dåligt överens med den moderna berättelsen om en fattig och nedbruten Columbus, som glömts bort av sin samtid.

På 1500-talet var San Fransisco-klostret nämligen begravningsplats för Valladolids absoluta elit. Castro anser att gravplatsen bevisar att Columbus var en ansedd person.