Isaack Gilsemans

Maorierna upptäckte Antarktis

Historieböckerna måste skrivas om, säger nyzeeländska forskare. Antarktis utforskades på 600-talet av båtar från Stilla havet.

Enligt historieböckerna observerades Antarktis första gången av besättningarna på två ryska fartyg i januari 1820, men det är fel, hävdar nyzeeländska forskare vid University of Otago.

De anser att mycket talar för att maorier från Nya Zeeland slog européerna med drygt tusen år. Maorierna var mästerliga sjöfarare och hade båtar som klarade av att korsa Stilla havet. Arkeologer har även tidigare hittat avfallshögar efter maorier på Aucklandöarna och Macquarie Island – ögrupper och öar som ligger mellan Nya Zeeland och Antarktis.

Eftersom maorierna inte hade något skriftspråk finns det inga skriftliga bevis för att de nådde den iskalla kontinenten, men i muntliga berättelser, som förts vidare från generation till generation, anser forskarna sig ha hittat uråldriga beskrivningar av Antarktis.

Aucklandöarna ligger 465 kilometer söder om Nya Zeeland, medan Macquarie Island ligger längre söderut med cirka 2 000 kilometer till Antarktis.

© Shutterstock/VÄRLDENS HISTORIA

Nådde fram 1 200 år före västerlänningar

I en av de gamla muntligt traderade berättelserna, som senare har skrivits ner av européer, kan man sålunda läsa hur en maori vid namn Hui Te Rangiora nådde ”en klippa som växer upp ur havet”. Landet han nådde beskrivs som ”fullkomligt öde och utan växtlighet”.

Hui Te Rangioras resa ägde rum på 600-talet, vilket betyder att maorierna nådde Antarktis 1 200 år före européerna – om de nyzeeländska forskarnas hypotes visar sig stämma.