National Maritime Museum

”James Cook upptäckte Australien”

Många, i synnerhet äldre, historieböcker berättar att britten James Cook upptäckte Australien år 1770. Men är det verkligen sant att ingen annan stött på den enorma kontinenten tidigare?

En sommardag i augusti 1768 stävar det brittiska örlogsfartyget HMS Endeavour ut från Plymouth. Ombord finns 94 man under befäl av kapten James Cook.

Fartygets mål är ön Tahiti i Stilla havet. Där ska fartygets forskarlag studera ett sällsynt astronomiskt fenomen – en Venuspassage, då Venus passerar framför solen. Från jorden kan planeten då iakttas som en svart prick på solskivan.

Expeditionen har planerats av den brittiska vetenskapliga akademin Royal Society och finansieras av kung Georg III. Brittiska flottan (Royal Navy) har gett James Cook ytterligare en uppgift: Han ska försöka hitta det mytomspunna ”Terra Australis Incognita” (den okända sydkontinenten) söder om Asien.

”De anser själva att de är försedda med alla livets nödvändigheter.” James Cook om aboriginerna i Australien.

Endeavour seglar söder om Kap Horn och når Tahiti i tid för att observera Venuspassagen.

Därefter sätter Cook kurs västerut, och den 19 april 1770 får besättningen syn på nytt land. Tio dagar senare går Cook i land på det som i dag kallas Australiens ostkust, och han förklarar området brittiskt.

Så upptäckte James Cook Australien – i varje fall är det vad som berättas i många gamla läroböcker. Men är historien sann?

FÖR OCH EMOT: Kontinenten var ingen nyhet

Ingen nation gjorde anspråk på Australien före Cooks expedition.

Tidigare upptäcktsresande hade visserligen sett och gått i land på delar av Australiens kust, men ingen visste hur de olika observationerna hängde samman – till exempel antog nederländarna att det land de upptäckt var en förlängning av ön Nya Guinea.

Att Australien inte var landfast med andra kontinenter bevisades först när James Cook kartlade den australiska ostkusten. Nu stod det klart exakt hur världsdelen såg ut – och att området inte satt ihop med exempelvis Antarktis. Först efter det kan kontinenten Australien betraktas som officiellt upptäckt.

Cook var inte ens den förste britten i Australien. Piraten och vetenskapsmannen William Dampier utforskade en stor del av Australiens norra kust 1699 – hela 71 år före James Cook.

Drygt 150 år före Cook gick nederländaren Willem Janszoon i land på den australiska nordkusten (1606). De följande åren kartlade europeiska upptäcktsresande från flera olika länder kusterna i norr, väster och söder. Området fick namnet Nya Holland.

Aboriginerna nådde enligt forskningen Australien för 50 000–65 000 år sedan. Kontinenten upptäcktes alltså av människor långt innan européerna började utforska världen.

SLUTSATS: Aboriginerna kom minst 50 000 år före britterna

För att godkännas som rättmätig upptäckare får ingen annan ha upptäckt landområdet tidigare. När det gäller Australien är det alldeles uppenbart att många kände till landområdets existens före James Cook och hans besättning.

Även om många av de första europeiska upptäcktsresandena inte hade någon aning om Australiens omfattning, kartlade de stora delar av kontinenten långt innan James Cook kom dit våren 1770.

Under 1950- och 1960-talet fick skolbarn i Australien lära sig att James Cook upptäckte det land de bodde i.

© World History Archive/Imageselect

Långt innan europeiska upptäcktsresande ens övervägde att ge sig ut för att hitta främmande kuster, hade aboriginerna dessutom redan etablerat sig i Australien.

Faktum är att omkring en halv till en miljon människor levde i Australien, när britterna inledde sin kolonisering i slutet av 1700-talet. Ett område med så många människor kan inte betecknas som ”oupptäckt”, och därför kan Cook endast få äran för att ha kartlagt den australiska ostkusten.