Architect of the Capitol
Columbus ankommer till Amerika

Hur många levde i Amerika, när Columbus kom dit?

År 1492 anländer Christofer Columbus till Nya världen, som befolkas av flera miljoner människor. Européernas ankomst ska visa sig bli ödesdiger för majoriteten av de infödda.

”Det är en myt skapad av européerna, som berättade om djungler och stora områden som var orörda av människor.”

Så säger den tyske forskaren Heiko Prümers, som tillsammans med en grupp arkeologer i maj 2022 publicerade sitt senaste fynd: Två tidigare okända städer under Amazonas täta växtlighet i Bolivia.

Städerna hittades med hjälp av en särskild laserteknik, som från en helikopter har ”skurit” sig genom djungeln och kartlagt städerna. Undersökningarna visar att de båda städerna sträckte sig över ett större område och innehöll bland annat pyramider, vägar och kanaler för bevattning av odlingar.

Columbus ankommer till Amerika

Efter mötet med européerna dog omkring 90 procent av befolkningen i Nya världen.

© Architect of the Capitol

Amerikas infödda kuvades och dödades

Under århundradena efter Columbus ankomst 1492 krossades Nya världens ursprungliga kulturer i takt med att européerna erövrade nya områden.

Miljoner bodde i Amerika

De nyfunna städerna är det senaste beviset för att Amerika var långt ifrån primitivt eller obebott när Columbus år 1492 nådde Nya världen.

Tvärtemot befolkades Syd-, Central- och Nordamerika av flera miljoner människor, varav många bodde i stora, avancerade städer – även med europeiska mått mätt.

Hur stor Nya världens befolkning var 1492 är forskarna dock inte eniga om. Uppskattningarna varierar från endast åtta miljoner till över hundra miljoner. En kvalificerad bedömning är att omkring 60 miljoner människor bodde i Nya världen, när Columbus och hans följe kom dit.

Dödliga europeiska sjukdomar

Oavsett hur stor befolkningen var så decimerades den kraftigt under 1500-talet, när europeiska kolonisatörer började anlända i stor omfattning.

Med européerna kom även sjukdomar som lokalbefolkningen saknade immunitet mot, och snart tog bland annat kolera, mässling, tyfus och smittkoppor livet av flera miljoner infödda. Enbart i Mexiko krympte befolkningen från cirka 30 miljoner till endast tre miljoner på 50 år.