Columbus ankommer till Amerika

Hur många levde i Amerika, när Columbus kom dit?

År 1492 anländer Christofer Columbus till Nya världen, som befolkas av flera miljoner människor. Européernas ankomst ska visa sig bli ödesdiger för majoriteten av de infödda.

År 1492 anländer Christofer Columbus till Nya världen, som befolkas av flera miljoner människor. Européernas ankomst ska visa sig bli ödesdiger för majoriteten av de infödda.

Architect of the Capitol

”Det är en myt skapad av européerna, som berättade om djungler och stora områden som var orörda av människor.”

Så säger den tyske forskaren Heiko Prümers, som tillsammans med en grupp arkeologer i maj 2022 publicerade sitt senaste fynd: Två tidigare okända städer under Amazonas täta växtlighet i Bolivia.

Städerna hittades med hjälp av en särskild laserteknik, som från en helikopter har ”skurit” sig genom djungeln och kartlagt städerna. Undersökningarna visar att de båda städerna sträckte sig över ett större område och innehöll bland annat pyramider, vägar och kanaler för bevattning av odlingar.

Columbus ankommer till Amerika

Efter mötet med européerna dog omkring 90 procent av befolkningen i Nya världen.

© Architect of the Capitol

Amerikas infödda kuvades och dödades

Under århundradena efter Columbus ankomst 1492 krossades Nya världens ursprungliga kulturer i takt med att européerna erövrade nya områden.

1492: Columbus anländer till Amerika

Den italienske upptäcktsresanden Christofer Columbus är på jakt efter en genväg till Indien, när han av en slump når fram till Nya världen. Den 12 oktober 1492 går han i land på ön San Salvador i Bahamas. Två veckor senare upptäcker han Kuba.

Columbus ankommer till Amerika
© Library of Congress

1521: Cortés erövrar aztekernas rike

Spanske Hernán Cortés och hans några hundra conquistadorer allierar sig med lokala stammar, varpå de inleder erövringen av aztekernas rike. På två år besegrar Cortés aztekerna, som då regerar över det största imperiet i Amerika.

Hernan Cortes
© Museo del Prado

1533: Pizarro besegrar inkafolket

Med en smärre armé angriper conquistadorgeneralen Francisco Pizarro det mäktiga inkariket. Pizarro tar inkakungen Atahualpa till fånga och kräver enorma rikedomar i lösesumma, innan han låter avrätta kungen och tar över makten i riket.

Pizarro
© USCapitol

1697: Mayas sista bastion faller

Mayafolkets sista bastion, staden Nojpetén i dagens Guatemala, intas av den baskiske conquistadoren Martín de Ursúa och hans 235 soldater. Därmed har mayas sista kungarike dukat under för européerna.

Mayapyramid
© HJPD

1890: Präriens folk tvingas in i reservat

Under 1800-talet fördriver USA:s regering präriens ursprungsbefolkningar från deras områden, och flera stora strider utkämpas. Armén massakrerar år 1890 cirka 300 ursprungsamerikaner vid Wounded Knee. Några år senare har de flesta ursprungsamerikaner tvingats in i särskilda reservat.

Ursprungsamerikaner i krig
© American Museum of Western Art

Miljoner bodde i Amerika

De nyfunna städerna är det senaste beviset för att Amerika var långt ifrån primitivt eller obebott när Columbus år 1492 nådde Nya världen.

Tvärtemot befolkades Syd-, Central- och Nordamerika av flera miljoner människor, varav många bodde i stora, avancerade städer – även med europeiska mått mätt.

Hur stor Nya världens befolkning var 1492 är forskarna dock inte eniga om. Uppskattningarna varierar från endast åtta miljoner till över hundra miljoner. En kvalificerad bedömning är att omkring 60 miljoner människor bodde i Nya världen, när Columbus och hans följe kom dit.

Dödliga europeiska sjukdomar

Oavsett hur stor befolkningen var så decimerades den kraftigt under 1500-talet, när europeiska kolonisatörer började anlända i stor omfattning.

Med européerna kom även sjukdomar som lokalbefolkningen saknade immunitet mot, och snart tog bland annat kolera, mässling, tyfus och smittkoppor livet av flera miljoner infödda. Enbart i Mexiko krympte befolkningen från cirka 30 miljoner till endast tre miljoner på 50 år.