Försvunnet polarfartyg hittat efter 168 år

Alla medlemmarna på Franklins stora expedition omkom i jakten på Nordvästpassagen. Nu har båda skeppen lokaliserats.

Skärmärken i människoben som hittats längs Franklins färdväg visar att expeditionens medlemmar åt varandra.

© Parks Canada, Alamy/Imageselect

Dykare från den kanadensiska volontärorganisationen Arctic Research Foundation har funnit ett historiskt vrak i vattnet utanför norra Kanada.

Av allt att döma rör det sig om HMS Terror som ligger på 24 meters djup, söder om King William Island. Skeppet sjönk år 1845 sedan det kolliderat med isen.

Enligt dykarna är fartyget i förvånande gott skick. Det är bara de tre masterna som knäckts och ett enda fönster i akterkajutan saknas. Skeppet är täckt av växtlighet men är annars intakt.

Ödesdigert försök

År 1845 deltog HMS Terror i John Franklins fatala försök att hitta en isfri segelrutt mellan Grönland och Nordamerika som skulle förbinda Europa med Fjärran Östern.

Alla expeditionens 129 medlemmar försvann år 1848 och först år 2014 hittades Franklins största fartyg HMS Erebus. Nu har också det andra fartyget lokaliserats.

Lokalt tips gav utdelning

Precis som med fyndet av Erebus kom tipset från en lokal inuit. Han hade under en jakt på havsisen för sju år sedan lagt märke till att en mystisk träbit stack upp ur isen, troligtvis en del av HMS Terrors mast.

Istället för att systematiskt söka igenom hela bukten fick inuiten peka ut platsen och några timmar senare hittade dykarna skeppsvraket på havsbottnen.

##

HMS Terror kom oväntat långt söderut

  1. Sommaren 1845 lämnade Franklins två fartyg Diskobukten på Grönland.
  2. Norr om ön Resolution fick fartygen vända om.
  3. Söder om King William Island (gul) har dykare nu hittat båda fartygen, fem mil ifrån varandra.

Trots 168 år på havsbottnen är vrakets roder i oväntat gott skick. Skrovet ligger också helt intakt på bottnen – 24 meter under ytan.

© Parks Canada, Alamy/imageselect

Tre snabba frågor

Marc-André Bernier

Ledare för expeditionen som hittade HMS Terrors vrak

Hur vet ni att vraket är HMS Terror?

Under våra tre dykningar på platsen har vi samlat in stora mängder data om vrakets utseende, och denna information stämmer överens med beskrivningarna av HMS Terror i historiska arkiv. Allt ifrån fartygets bogspröt, som är intakta, till avtappningshålens placering stämmer.

Hur stora är chanserna att hitta väl­bevarade dokument och föremål?

De är goda. Vraket är i ypperligt skick och visar inga tecken på förruttnelse. Kajutor och andra rum är intakta och kan innehålla exempelvis kistor med dokument. Vi vet också att inuiter har plundrat expeditionens andra skepp, HMS Erebus, medan Terror låg på för djupt vatten.

När fortsätter ni med undersökningarna?

Den korta arktiska sommaren ger oss bara sex veckor att dyka på, men förhoppningsvis fortsätter vi 2017.