Shutterstock
Jordklot, platt, mytkrossarna

”Folk trodde att jorden var platt!”

Det krävs matematisk och geometrisk insikt för att beräkna jordens form, men redan de gamla grekerna klarade av det. Så kan det verkligen stämma att människor flera århundraden senare ansåg att jorden var platt som en pannkaka?

Columbus besättning fruktade avgrunden

Scenen har återgetts i otaliga historieböcker. Den sägs utspela sig en ­augustidag 1494 ombord på Christofer Columbus skepp Santa Maria.

På däcket står Columbus och grälar med sin besättning. De ska segla ­vidare österut, slår sjöfararen fast, men sjömännen stretar emot.

”Du inser att vi seglar ut över jordens kant och faller ner i intigheten?” säger den modigaste av dem. Vid den tiden vet européerna uppenbarligen inget annat än att jorden är platt, och att det är livsfarligt att närma sig kanten.

Jorden, platt, myt, Columbus, mytkrossarna

Christofer Columbus första resa över den okända oceanen varade i 70 dygn.

© Stock Montage/Getty Images

Hur Columbus övertygade sin besättning om att fortsätta seglatsen framgår inte av böckerna. Men sjömännen fogade sig – Santa Maria och de andra fartygen, Niña och Pinta, klarade sig över Atlanten och kom välbehållna fram till de karibiska öarna utanför Centralamerika – vilket Columbus till en början trodde var Japan.

Varifrån historien om de rädda ­spanska sjömännen kommer är oklart, men den kommer inte från Columbus själv. Mycket tyder på att berättelsen dök upp först så sent som på 1800-talet. Någon källa till skildringen av sjömännens rädsla finns inte.

För och emot: Munk motsäger Bibeln

En helt logisk tanke
När medeltidens okunniga landsbygdsbefolkning rörde sig i sina små cirklar framstod världen som platt.

Bibeln påstår det
I Gamla Testamentet (Esajas 11:12) kan man läsa ”… och samla de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn”, och även i bland annat Uppenbarelseboken i Nya Testamentet står det ”Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla fast jordens fyra vindar”.

Holberg refererade till myten
Att uppfattningen var utbredd under 1700-talet framgår i den dansk-norske författaren Ludvig Holbergs komedi ”Erasmus Montanus”. Där konstaterar en bybo att ”jorden är platt”.

Adam visste
På 1000-talet reste den tyske munken Adam av Bremen runt i Norden. I sin berättelse skrev han senare: ”Ty på grund av jordens klotform måste solen naturligtvis (...).”

En protestantisk pik
En del historiker har påpekat att omnämnandet av en platt jord dyker upp först efter reformationen (1517). Det kan betyda att protestanterna utnyttjat myten för att visa vilken förmörkad tidsålder katolicismen representerade.

Holberg använde myten
De enfaldiga orden – ”jorden är platt” – i Holbergs komedi Erasmus Montanus var bara roliga om hans publik vid teaterpremiären 1747 visste att jorden är rund.

SLUTSATS: Myten om en platt jord är vanligare i dag

Redan antikens tänkare hade på 400-talet före Kristus räknat ut att jorden måste vara rund. Denna kunskap gick inte förlorad, när romarriket bröt samman, och Europa gick in i den ”mörka medeltiden”.

Den anglosaxiske munken Beda gav i sitt verk De temporum ratione från cirka år 700 uttryck för att jorden måste vara rund.

I läroboken Elucidarium från 1100-talet står det att jorden är klotformad. Bokens författare, Honorius av Autun, skrev i en folklig ton, och Elucidarium nådde de flesta avkrokar i Europa. Boken var känd av bypräster, som troligen har citerat ur den i sina predikningar.

Faktum är att det är först i vår tid som myten om en platt jord har fått spridning. En undersökning i USA 2018 visade att var sjätte amerikan betvivlar att jorden är rund. Tendensen är stigande.

MYTKROSSARNAS DOM: Jorden har varit rund i 2 400 år