Expeditionen skulle bevisa teori

Kunde stammar från Sydamerika ha korsat Stilla havet på en primitiv farkost och bosatt sig i Polynesien? Ja, hävdade Thor Heyerdahl. Resan med Kon-Tiki skulle bevisa hans teori.

Varje besättningsmedlem hade sina särskilda arbetsuppgifter på Kon-Tiki.

Gåtan om hur Polynesiens befolkning hamnat i det lilla, isolerade öriket gäckade många vetenskapsmän. På 1940-talet, då Thor Heyerdahl började intressera sig för frågan, var de flesta emellertid eniga om att polynesierna måste ha invandrat från Asien.

Heyerdahl gick bokstavligt talat i motsatt riktning. Han trodde att polynesierna med hjälp av den starka passadvinden hade kommit med båt österifrån, närmare bestämt från Peru i Sydamerika. Heyerdahl baserade sin teori på att det på flera öar i Stilla havet finns människolika statyer, trappstegspyramider och stora portaler och murar av sten, som liknar dem som finns i Peru. Han framhävde även tidigare upptäcktsresandes iakttagelser att många polynesier var mycket ljusa i hyn.

När en infödd polynesier berättade legenden om den peruanske hövdingen Kon-Tiki, som efter ett angrepp flydde över havet med sitt folk, tyckte Heyerdahl att pusselbitarna föll på plats. En invändning mot Heyerdahls teori från etablerade forskarkretsar var att tidens enkla flottar inte skulle ha kunnat ta sig över Stilla havet. Det påståendet tänkte han nu motbevisa genom Kon-Tiki-expeditionen.

I dag har Heyerdahls teori motbevisats av DNA-analyser, som säger att Polynesien befolkades från Asien.