Shutterstock

Cook seglade överallt

Upptäcktsresanden James Cook hade vind i seglen under hela sin karriär. Men en dramatisk konflikt med en grupp infödda på Hawaii satte punkt för hans utforskning av planeten.

Jordbrukarsonen James Cook studerade matematik, navigation och astronomi på egen hand. Sedan tog han hyra på ett handelsfartyg och avancerade med tiden till kapten.

Cook sökte sig senare till den brittiska flottan, där han trots sin enkla bakgrund snabbt steg i graderna.

Cook tjänstgjorde under sjuårskriget och visade då en fallenhet för kartritning, vilket fick betydelse bland annat när britterna 1759 intog Québec.

Nio år senare utsågs han till kapten på fartyget Endeavour, som skulle föra vetenskapsmannen Joseph Banks till Tahiti för att observera när planeten Venus passerade solen.

Under resan kartlades även stora delar av Nya Zeelands kuststräckor.

”Det finns ett land vid Sydpolen varifrån den is vi sett utbredas kommer.” James Cook efter sin andra Stillahavseexpedition

Senare genomförde Cook en ny expedition då han seglade söderut, tills ismassorna vid Antarktis tvingade honom att vända om.

Några år senare upptäckte han den för européer okända ögruppen Hawaii, där han omkom i en strid med invånarna.

James Cooks beslut blev ödesdigert

I konkurrens med den nederländska och den franska flottan växte Royal Navy i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet till världens största och mäktigaste sjömakt.

Det gav Storbritannien ett stort försprång i de europeiska ländernas jakt på kolonier och lukrativ handel.

James Cook dödades av invånare på Hawaii den 14 februari 1779.

© Album/Fine Art Images/Imageselect

Flottans expansion gav britterna en global maktposition och en möjlighet att utforska de för européerna ännu okända delarna av jordklotet.

James Cook blev berömd för framför allt sina upptäcktsresor i Stilla havet, där han nådde både Nya Zeeland och Australien.

Under sina första resor var han känd som en ödmjuk upptäcktsresande, men under den sista resan hade han ett mer hårdhänt tillvägagångssätt gentemot invånarna på Hawaii, vilket ledde till hans död 1779.

© Popperfoto/Getty Images

Vad hände sedan?

Besättningen på James Cooks sista fartyg Discovery har berättat att deras kapten dödades av öbor på Hawaii.

Cook försökte gripa öbornas hövding efter det att någon från ön stulit en livbåt.

Enligt besättningsmedlemmarna skars Cooks kropp i bitar. De fick bara tillbaka delar av hans kvarlevor.

1780

Ett monument till James Cooks minne uppförs på godset The Vache i Buckinghamshire.

1784

En atlas baserad på Cooks kartor ges ut efter det att de sammanställts av Henry Roberts, som har varit med på flera av Cooks resor.

1789

William Bligh, som tidigare har tjänstgjort under James Cook, avsätts av sin besättning ombord på fartyget HMS Bounty.

1791

George Vancouver, en annan av Cooks besättningsmedlemmar, inleder en expedition då han både utforskar den australiska kontinentens kust och nordamerikanska nordvästkusten.