Metropolitan Museum of Art/Wikimedia Commons

Columbus navigerade efter livsfarlig fantasikarta

Under sin upptäcktsresa till Amerika använde Christofer Columbus ett sjökort som var så dåligt att hela expeditionen kunde ha gått i stöpet. Felen på kartan ledde nästan till myteri.

När Columbus 1492 skulle korsa Atlanten sa han till sin besättning att resan inte skulle ta mer än tre till fyra veckor. Överfarten tog dock mer än dubbelt så lång tid, och vid flera tillfällen hotade de 90 männen under hans befäl att göra myteri och vända om.

Misstaget berodde i hög grad på det sjökort som Columbus använde – en karta som astronomen Paolo Toscanelli från Florens hade skickat honom 1474.

”Den beskrivna resan är inte enbart möjlig, den är även sann och kommer sannerligen att vara ärofylld och inbringa ofantliga summor”, lovade Toscanelli i sitt brev.

På Toscanellis karta kryllade det av påhittade öar, medan den amerikanska kontinenten saknades. På kartan här har kontinenten lagts in under Toscanellis karta (med grått).

© Bartholomew, J. G./Wikimedia Commons

Florentinaren hade liksom Columbus försökt förklara för Portugals kung att fartyg skulle kunna segla västerut för att nå Indien – i stället för att ta sig an den svåra resan söder om Afrika.

Missade med 15 600 km

Toscanelli baserade sina uppgifter på en av antikens stora geografer, Strabon (63 f.Kr.–24 e.Kr.), vars verk återupptäcktes på 1400-talet. Toscanellis karta nämnde även öar som ingen kände till under antiken, och dessutom missbedömde han Asiens storlek och gjorde kontinenten 8 000 kilometer för lång.

Columbus (https://varldenshistoria.se/utforskning/upptacktsresor/christofer-columbus-den-gatfulle-upptackaren) trodde därför att avståndet från Kanarieöarna till Chippangu – Marco Polos namn på Japan – var endast 4 400 kilometer. Enligt Toscanellis karta fanns det längs vägen otaliga öar, där det skulle gå att proviantera.

Det verkliga avståndet från Kanarieöarna till Japan är nästan 20 000 kilometer, så på Toscanellis karta ligger Chippangu där Mexiko befinner sig.

När Columbus gick i land på Bahamasöarna i Karibien skickade han troligen en tacksamhetens tanke till Toscanelli, som trots allt hade gjort att han vågat korsa Atlanten.

© L. Prang & Co., Boston/Wikimedia Commons

Columbus ansåg att framför allt ön Antillia halvvägs till Chippangu skulle bli viktig. Under medeltiden gick det historier om Antillia, och det påstods att den anlagts av sju biskopar, som flytt, när muslimer erövrade Spanien på 700-talet.

När Spanien skickade ut Columbus på upptäcktsresan hittade han aldrig det mytomspunna Antillia, i stället hittade han de karibiska öarna.