Shutterstock

Columbus nästan frikänd från syfilisanklagelser

Forskare har hittills trott att könssjukdomen syfilis kom med spanska sjömän till Europa. Ny forskning ifrågasätter den teorin.

Europeiska forskare har funnit dna-spår efter könssjukdomen syfilis i skelett från personer som de anser sig kunna datera till 1400-talet.

Om dateringen kan bekräftas visar resultatet att syfilis redan fanns i Europa, innan Columbus och hans män återvände hem från sin upptäcktsresa till Nya världen.

Den rådande teorin har hittills varit att sjukdomen härrör från Amerika. Bakgrunden till den gamla teorin är att de första stora utbrotten av syfilis ägde rum i Europa några år efter att de spanska sjömännen 1493 kom tillbaka.

Forskarna har undersökt sex skelett från Finland, två från Estland och ett från Nederländerna. Samtliga nio skelett har skador som tyder på att personerna har haft syfilis. Hos fyra av dem fann forskarna även rester av syfilis-dna.

Sjukdomar följde med över Atlanten

Européerna förde mässling och smittkoppor till Amerika – och hittills har experterna trott att de tog med sig syfilis hem.

Shutterstock

1492: Columbus sätter segel

Strax efter gryningen den 6 september stävar Columbus fartyg ut från Kanarieöarna. Resans mål är Asien.

Shutterstock

1492: Amerika upptäcks

Under ledning av Christofer Columbus kommer tre europeiska fartyg till Amerika.

Expeditionsledaren och hans män utforskar den nya världen, och sannolikt har många av männen könsumgänge med de infödda.

Shutterstock

1493: Hemkomsten till Spanien

Året därpå återvänder Columbus och hans män hem och berättar om den nyfunna världen. Med på skeppet är möjligen även en objuden gäst – könssjukdomen syfilis.

Shutterstock

1495: soldater dör av okänd sjukdom

Flera av Columbus män tar sedan tjänst hos den franske kungen och är några år senare med under en belägring av Neapel.

Där drabbas soldaterna av en okänd sjukdom: De får bölder, och köttet faller av från ansiktet. Det är det första kända utbrottet av syfilis i Europa.

Om sjukdomen härrör från Amerika är emellertid osäkert.

Shutterstock

Flera varianter av syfilis förekom i Europa

Efter en kol 14-analys uppskattar forskarna att de infekterade individerna sannolikt levde någon gång på 1400-talet.

Dateringsmetoden är visserligen tämligen osäker, men ytterligare en omständighet talar för den nya teorin om syfilis: på skeletten fann forskarna dna-strängar av olika mutationer av syfilisbakterien.

”Vi kan se att flera olika strängar (av syfilis, red.) förekom i Europa, vilket vi inte visste tidigare”, förklarar Verena Schünemann, genetiker vid universitetet i Zürich.

Mutationer kräver tid för att utvecklas. Antingen tog Columbus och hans män alltså med sig flera typer av syfilis, eller så existerade sjukdomen redan i Gamla världen.

Forskargruppen bakom studien anser att syfilis redan fanns i Europa. De medger dock att det krävs mer forskning för att slutgiltigt besvara frågan.