Parks Canada
Arkeologer undersöker HMS Erebus

Arkeologer räddar föremål från dödsdömd arktisk expedition

I maj 1845 stävade John Franklin ut för att hitta Nordvästpassagen, men det tog 170 år innan hans fartyg hittades igen. Nu har marinarkeologer kunnat undersöka dem närmare, och resultatet är imponerande.

När John Franklin i maj 1845 stävade ut från England var det med hopp om att hitta en nordvästpassage norr om Kanada. Hans fartyg, HMS Erebus och HMS Terror, försvann dock spårlöst i den arktiska isen tillsammans med sina besättningar. Fartygen hittades igen först 2014 respektive 2016. Sedan dess har marinarkeologer från organisationen Parks Canada arbetat med att bärga föremål från dem.

Utbrottet av covid-19 år 2020 innebar emellertid att arkeologerna inte kunde arbeta på vraken under 2020 och 2021. Nyligen kunde Parks Canada dock avslöja att arkeologerna förra året lyckades få upp hela 275 föremål från HMS Erebus till ytan.

Fynden omfattar bland annat personliga ägodelar från fartygens 128 besättningsmedlemmar, till exempel linserna från ett par glasögon, tallrikar, verktyg och en löjtnants epåletter.

Video: Se hur arkeologerna arbetar – samt de fina föremål som de hittat

Video

Unika fynd hjälper klimatkampen

”Placerade i en av planetens mest unika och känsligaste havsmiljöer utgör vraken av HMS Erebus och HMS Terror några av de bäst bevarade vraken av träfartyg i världen”, säger Kanadas minister för miljö och klimatförändringar, Steven Guilbeault.

”Den viktiga arkeologiska forskningen på fyndplatsen ökar vår förståelse för hur skiftande klimatförhållanden inverkar på området, och hjälper oss att bevara och skydda oersättliga natur- och kulturarv”, säger ministern.