8 sägenomspunna riken

Legendariska riken som El Dorado, Atlantis och Mu har genom tiderna lockat många äventyrare – ofta med fatala följder.

Muiscaflotten visar invigningen av den nye Zipan (kungen) av Muiscafolket i Guatavitasjön i Colombia – kanske platsen för upphovet till myten om El Dorado. Modellen hittades i en grotta i Colombia år 1856 tillsammans med många andra guldföremål och kan i dag ses på guldmuseet i Bogota.

Människor har alltid berättat historier om fjärran länder med stora skatter, fantastiska byggnader och landskap samt omåttligt visa – eller krigiska – invånare.

Det är fascinerande historier, och vissa av dem har under tidernas gång tagits tillräckligt mycket på allvar för att man skall ha utrustat expeditioner och fälttåg för att hitta dem – ofta med våldsamma följder.

Här är 8 sägenomspunna riken, som genom tiderna har frestat människor.

1. Atlantis

Atlantis låg enligt den grekiske filosofen Platon i Atlanten utanför Gibraltarssundet. Det var ett ytterst avancerat rike, men sägs ha sjunkit i havet omkring 10000 f Kr.

Historierna om Atlantis inspirerade de tyska nazisterna under första hälften av 1900-talet på flera sätt. De skickade ut expeditioner för att hitta ättlingar från Atlantis, och använde legenderna som en del i sina rasteorier.

2. Cibola och Quivira

På 1500-talet uppkom det i det som nu är Mexico ett rykte om gyllene städer långt uppe i norr. Enligt vad som sades bodde det där ett ytterst välmående men också mycket avancerat och upplyst folk. Francisco Coronado gjorde ett försök att nå fram till de gyllene städerna men hittade inte något annat än tipis och hus byggda av soltorkat tegel.

3. El Dorado

En stad, ett kungarike eller kanske till och med ett helt imperium: berättelserna om El Dorado, som sägs ligga djupt inne i Amazonas djungler i Sydamerika, varierar.

Många expeditioner har försökt att hitta platsen, däribland conquistadorerna Franciso Orellana och Gonzalo Pizarro, som år 1541 gjorde försöket. Det slutade med en katastrof, men Orellana blev den förste europé som seglade längs Amazonfloden.

4. Hyperborea

Enligt de gamla grekerna låg Hyperborea på en plats långt uppe i norr, där solen sken dygnet runt. Under 1600- och 1700-talen inspirerade historien om Hyperborea bland annat befolkningsgrupper i Nordeuropa och Nordamerika att uppfatta sig själva som hyperboréer.

De ansåg därmed också att de befann sig på en högre och mer utvecklad nivå än länder och folkslag längre söderut.

5. Lemuria

Geologen Philip Sclater framlade på 1800-talet en teori om att det måste ha funnits en stor landmassa i Indiska oceanen. Teorin skulle förklara likheterna mellan djurlivet i Indien och på Madagaskar, och Sclater kallade den glömda kontinenten för Lemuria.

Den vetenskapliga upptäckten av kontinentaldriften har sedan visat att likheterna i faunan kan förklaras utan Lemurias existens. Att landet funnits hålls dock fortfarande som en sanning av vissa religiösa grupper.

6. Mu

Den franske författaren Augustus Le Plongeon framlade på 1800-talet en teori om att det i Atlanten hade legat en stor kontinent med namnet Mu.

Engelsmannen James Churchward ändrade läget till Stilla havet och hävdade bland annat att det kunde förklara utvecklingen av de olika språken och kulturerna i Asien.

På 1930-talet ansåg Kemal Atatürk, grundaren av den turkiska staten, att Mu måste vara det turkiska folkets ursprungliga hemort.

7. Prester Johns rike

Under 110-talet och fram till 1600-talet berättade man överallt i Europa historier om Prester Johns – eller prästkungens – rike, som skulle ligga någonstans i Orienten.

Enligt vad som sades skulle det vara ett mäktigt land, och otaliga expeditioner försökte hitta det. Påven Alexander III skickade ett brev till landet. Han fick inget svar, men i samband med korstågen påstod andans män att även prästkungen med en här ryckte fram mot det heliga landet för att hjälpa till att fördriva de vantrogna.

8. Shambhala

Shambala var ett mytiskt kungarike, som enligt berättelserna skulle ligga någonstans i det inre av Asien. Det var ett buddhistiskt samhälle, i vilket människorna hade uppnått den högsta nivån av upplysning, kunskap och fred. Historierna om Shambhala har påverkat en rad mindre religioner i Europa och USA och har också spelat en roll i den litterära utvecklingen, speciellt inom mystik och ockultism.

Källa: Nationalencyklopædien