10 höjdpunkter i dykningens historia

Genom årtusenden har människan strävat efter att lära sig vistas under vattnet. Här är tio höjdpunkter i dykningens historia.

Berlin 1946. Dykare i arbete på väg ned i Spreekanalen, som översvämmats i samband med arbetet på Berlins U- och S-tågsnät.

Vattnet har alltid varit det stora okända elementet för oss människor. Vi är i grund och botten inte gjorda för att leva i det våta elementet, oavsett om det är sött eller salt. Genom årtusenden har människan emellertid strävat efter att lära sig konsten att vistas under vattnet. Här är de tio viktigaste händelserna i dykningens historia.

500 f.Kr.

Greken Scyllis visar att även om människan bara kan uppehålla sig under vattnet en begränsad tid, kan detta ha sina fördelar. Han lyckas kapa förtöjningarna på samtliga perserkonungen Xerxes skepp, så att de driver till havs. Därefter simmar Scyllis 15 kilometer för att varna grekerna om ett förestående anfall.

1690

Engelsmannen Edmund Halley får patent på en praktisk och välfungerande dykarklocka. Den används vid flera tillfällen ända ned till 20 meters djup i upp till halvannan timme.

1776

Amerikanerna inser det militära värdet av undervattensfartyg i frihetskriget mot England. Med hjälp av det handdrivna fartyget Turtle anfaller amerikanerna HMS Eagle i New Yorks hamn och försöker att fästa sprängmedel på hennes skrov. Försöket misslyckas dock.

1823

Den engelske uppfinnaren Charles Deane får patent på en ”rökhjälm”, som skall användas av brandmän. Emellertid används hjälmen mest som dykarhjälm och blir det första steget på vägen mot de tunga hjälmdykardräkter som fortfarande i dag används.

1930-talet

Amerikanen Guy Gilpatrick börjar använda dykarglasögon vid vanlig undervattenssimning och tar kort tid därefter även simfötter och snorkel i bruk. Utrustningen är ett viktigt steg på vägen mot nutidens utbredda sportdykarutrustning.

1934

William Beebe och Otis Barton sänks mer än 1000 meter ned i havet i en så kallad batysfär, en ihålig stålkula, som hänger i kablar under ett fartyg.

1942–43

Den franske löjtnanten Jacques-Yves Cousteau och ingenjören Emile Gagnan uppfiner en regulator, som en dykkare kan använda i kombination med sammen med tuber med komprimerad luft. Det startar en revolution, som slutar med att göra det möjligt för vanliga människor att utforska världen under havet.

1953

Den första utgåvan av Jacques Cousteaus bok "Den tysta världen" utkommer. Utgivningen av boken gör sannolikt mer för att öka intresset för dykning bland vanliga människor än någon annan händelse.

1960

Jacques Picard och Don Walsh dyker 10916 meter ned till bottnen av Marianergraven i batyskapen Trieste, som är konstruerad av Picards far August. Det är det djupaste dyket någonsin, och det har aldrig upprepats.

1962

Det första i en lång rad experiment, som skall göra det möjligt att uppehålla sig längre tid under vattnet, görs i närheten av Marseilles. Två dykare uppehåller sig i en särskild bostadskapsel 11 meter under ytan i sju dagar. I senare försök förlängs tiden betydligt.

Källor:

www.divinghistory.com
Lawrence Martin: A briet history of diving (www.lakesidepress.com)