Quiz: Berömda skattfynd

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Vad heter det pyramidkomplex i Peru där bland andra norrmannen Thor Heyerdahl fann talrika guldföremål?

Nuestra Señora de Atocha var ett spanskt fartyg med skatter som sjönk utanför Florida 1622. När påträffades vraket?

Tilya Tépé-skatten i Afghanistan hittades år 1978. Hur många guld­föremål består den av?

Världens största vikingatida silverskatt hittades i juli 1999. Den var delad i två depåer om totalt 67 kg. Var hittades den?

Broighter-guldskatten, som påträffades i Irland år 1896, rymmer en del ovanliga föremål, bland annat...

Mykene i Grekland är en arkeologisk fyndort där man har hittat många...

Ett av de största europeiska fynden av förhistoriska guldföremål gjordes i Villena år 1963. Var ligger Villena?

Föremålen i farao Tutankhamuns grav­kammare är ett av de största skattfynden någonsin. När hittade man graven?

Sutton Hoo-fyndet, som gjordes år 1939, består av anglosaxiska föremål. Under vilka omständigheter har de grävts ned?

Gravplatsen för Kinas kejsare Qin Shi ­Huangdi (ca 259–210 f Kr) påträffades år 1974. Arkeologerna har hittills grävt ut ...

Två guldhorn från den germanska järn­åldern hör till de absolut viktigaste skattfynden i ...

En av de största samlingarna av maya­indianernas konstföremål har påträffats i ...

Preslav-skatten, som hittades i Bulgarien år 1978, består av guld-, silver- och brons­föremål – från vilket rike?

Guldgubbar är små bleckplåtar med ­människofigurer på. Arkeologer har funnit närmare 3 000 i Norden, de allra flesta på ...

Berthouville-skatten hittades i Frankrike år 1830 och bestod av bland annat 25 kilo tempelföremål tillverkade i ...

Denne tyske amatörarkeolog lyckades på 1800-talet lokalisera staden Troja. Han smugglade ut utgrävda smycken från Turkiet och lät sin hustru Sophia bära dem. Han var övertygad om att Homeros dikter om det trojanska kriget var historiskt korrekta.Vilken skattjägare?

Kanske är du intresserad av...