Samuel Scott

Guldskatt värd miljarder bärgas från havets botten

Colombia, Spanien och sydamerikanska urfolk kämpar om rätten till en gigantisk guldskatt. Colombianerna vill börja hämta upp dyrbarheterna från havsbottnen.

När britterna 1708 sänkte den spanska galeonen San José kunde de knappast föreställa sig att vraket mer än 300 år senare skulle stå i centrum för ett stort drama.

San José lokaliserades 2015, och fartyget ligger i dag 25 kilometer från Colombias kust – tillsammans med den last av 200 ton guld, silver och ädelstenar som var på väg till Spanien.

För sju år sedan uppskattades det att skatten var värd motsvarande drygt elva miljarder kronor, men Colombia anser i dag att galeonen innehåller värden motsvarande omkring 150 miljarder kronor.

Den tidigare spanska kolonin gör sig för närvarande redo att bärga den enorma skatten. Privata bärgningsbolag kan nu ansöka om tillstånd från Colombia för att leta igenom havsbottnen utanför hamnstaden Cartagena.

Men colombianerna möter kraftigt motstånd från flera håll – inte minst Spanien har protesterat. San José ingick i spanjorernas så kallade guldflotta, och enligt den forna kolonialmakten tillhör skatten därför Spanien.

Fyndet av några av San Josés 64 kanoner ledde år 2015 skattletare till vraket.

© Credit: Woods Hole Oceanographic Institution

Förslavat urfolk grävde fram skatten

Medan Colombia rent fysiskt har skeppet i sin ägo, och Spanien har internationell lag i ryggen, hävdar representanter för qhara qhara-folket i Bolivia att de har den moraliska rätten till större delen av skatten.

Det var nämligen deras förfäder som tvingades arbeta under slaveriliknande förhållanden i de livsfarliga spanska gruvor där skatten grävdes ut.

Vem som till slut får skatten är än så länge oklart, men Colombia har meddelat att man avser att bygga ett stort museum, där den ska ställas ut.