Ny studie: Förhistoriska människor åt upp varandra

Förhistoriska människor drog sig inte för att äta upp varandra. Det slås fast i en ny undersökning av bitmärken på 12 000 år gamla människoben funna i en engelsk grotta.

Tandmärken på människoben avslöjar att stenåldersmänniskor av allt att döma åt varandra.

Förhistoriska människor drog sig inte för att äta varandra. Den slutsatsen drar forskare efter att ha undersökt bitmärken på 12000 år gamla skelettdelar, som hittats i en brittisk grotta.

Forskarna bakom under­sökningen lät bland annat fyra grupper av nutida människor tugga på råa och kokta ben från olika djur. På så vis kom man fram till att människor lämnar särskilda tandmärken när de gnager på ett ben – samma mönster som hittats på människoben i en grotta i Somerset i södra England.

Enligt forskarna be­höver upptäckten dock inte nöd­vändigtvis betyda att förhistoriska människor dödade ­varandra för matens skull. Teorin är snarare att stammens medlemmar helt enkelt åt upp nyligen avlidna för att det värdefulla köttet inte skulle gå till spillo.