När utforskades de sista vita fläckarna på världskartan?

När kunde man slå fast att hela världen var utforskad?

En tysk Afrikakarta från 1861 visar tydligt de sista stora vita fläckarna på jordklotet, i alla fall ur européernas synvinkel.

Det finns fortfarande vita fläckar på kartan över t ex Antarktis och Amazonas djungel. Detta är outforskade landmassor, som visserligen har fotograferats av flygplan från luften, men som ännu aldrig beträtts av människan.

Så gott som hela resten av den befolkade världen kartlades under en period om 400 år, som inleddes med de stora upptäcktsresorna till sjöss på 1400-talet. Afrika var den sista kontinent som utforskades. På 1800-talet fanns det fortfarande stora, okända områden, som syntes som vita fläckar på kartorna. En mängd expeditioner sändes därför in i det stora okända för att kartlägga kontinenten.

En av de sista stora upptäckterna gjordes av amerikanen Henry Stanley, när han år 1875 kom fram till sjön Lake Edward i dagens Uganda.