"Förbundsarken – ett kärnvapen"

De tidiga civilisationerna var mycket mer avancerade än vad etablerade forskare hävdar. Det påstår journalisten Graham Hancock, som bland annat säger att judarna besegrade sina fiender med hjälp av kärnvapen.

Förbundsarken, som Moses lade tio Guds bud i, spred död och olycka omkring sig enligt Gamla Testamentet.

Teori av Graham Hancock
Född: 1950
Utbildning: Journalist

Skotten Graham Hancock är en av de klarast lysande stjärnorna på gör-det-själv-arkeologins himmel. Efter en lång karriär som journalist publicerade han 1992 sin första bok med teorier kring historiens rätta sammanhang. I boken hävdar han att de tidigaste civi­lisationerna på forntiden hade högteknologi som motsvarade våra dagars.

Ett exempel var enligt Hancock förbundsarken, där israeliterna förvarade tavlorna med de tio budorden. Den kistliknande behållaren var i själva verket ett kärnvapen. Moses, som ledde israe­literna in i det förlovade landet, våra dagars Palestina, hade hittat radio­aktivt material från en meteorit och lagt det i arken. Därefter lärde han sig kontrollera kärnenergin och att använda den som vapen. Därför kunde israeliterna, med hjälp av arken, besegra alla sina fiender.

Graham Hancocks sammanlagt 13 böcker om historiens stora gåtor har översatts till 27 språk och sålts i fem miljoner exemplar.

Som bevis använder Hancock bland annat Gamla Testamentets beskrivning av hur filistéerna får bölder och svulster efter att ha erövrat arken. Ett annat bevis är historien om Miriam som drabbades av spetälska, sedan hon varit i kontakt med arken. Enligt Hancock ­berodde hennes sjukdom på radioaktiv strålning från förbundsarken.

Hancock förklarar emellertid aldrig varför Moses och andra som hade haft ännu mer kontakt med det så kallade kärnvapnet inte blev sjuka. Eller varför Bibeln inte någon enda gång kallar förbundets ark ett vapen.

Inga forskare tar teorierna på allvar, men det bekymrar inte Hancock, som hittills sålt fem miljoner böcker.