Doggerland: Forskare kartlägger Europas Atlantis

Det mystiska Doggerland: Under Nordsjön ligger ett enormt landområde som fram till för 7000 år sedan beboddes av tiotusentals människor.

Richard Bates och hans kolleger har ägnat 15 år åt att kartlägga de enorma landmassor som i dag ligger under Nordsjöns yta.

Med hjälp av mätdata från Nordsjöns oljebolag har brittiska forskare kunnat kartlägga det försvunna riket Doggerland, som fram till för cirka 7000 år sedan sträckte sig från Storbritannien till Danmark. Enligt en av eldsjälarna bakom projektet, Richard Bates från St. Andrews-universitet, visar undersökningar av havsbottnen att det funnits stora skogar, djupa floder och vidsträckta slätter i området.”Doggerland var Europas verkliga kärnområde, innan havsytan steg”, säger Bates till brittiska BBC.

Mammutens hemord

Forskarna har länge vetat att havsbottnen under Nordsjön en gång varit torra land, men det var först när de började samarbeta med oljebolagen och fick tillgång till deras mätningar av Nordsjöns botten som de lyckades återskapa hur det försvunna landområdet en gång sett ut. Enligt forskarna hade Doggerland en rik fauna med djur, till exempel den numera utdöda mammuten.

Doggerland blev till Doggers bankar

Området var sannolikt även hem för tiotusentals människor – jägare och samlare. Antagandet stöds av att man hittat bland annat pilspetsar och andra föremål som tillverkats av människor.
Doggerland existerade från omkring 20000 år sedan till för cirka 7000 år sedan, då issmältning i Arktis ledde till att havsytan steg. Till slut återstod bara en enda stor ö av det väldiga området. Den låg där Doggers bankar finns i dag. Även de slukades till sist av havet.