Philadelphia Police Department
mcarthur-wheeler-bank

Bankrånaren var dummare än polisen trodde: "Jo, jag använde citronsaft"

År 1995 fick en ovanligt klumpig bankrånare psykologiprofessorn David Dunning att undra: Är det verkligen möjligt att vara så dum att man inte ens inser att man är dum? Här får du svaret.

Den man som den 6 januari 1995 kl. 14.47 rånade Mellon Banks filial i Pittsburgh-förorten Swissvale var ingen vanlig bankrånare.

Det stod klart för de poliser som i efterhand granskade bilderna från bankens övervakningskamera.

Inte nog med att mannen, som var klädd i en fluffig parkas och vägde cirka 130 kg, skulle sticka ut i alla folkmassor, han stack också ut på ett annat sätt: till skillnad från alla andra rånare som poliserna någonsin hade hört talas om bar han ingen mask, peruk, hjälm eller något annat för att dölja sin identitet.

Tvärtom vände mannen modigt ansiktet mot kassörskan, som i enlighet med bankens interna regler lämnade över 5 200 dollar - 68 155 i dagens penningvärde.

Manövern gjorde det möjligt för kameran att fånga rånarens ansikte med en detaljnivå som poliser bara kunde drömma om.

“Självtillit baseras oftare på dumhet än på kunskap". Charles Darwin 1871.

Det tog mindre än en timme från det att bilden visades i ett lokalt nyhetsprogram tills polisen kunde gripa bankrånaren, 45-årige McArthur Wheeler. Vid gripandet utbrast rånaren förvirrat:

“Ja men jag använde ju citronsaft." En fras han upprepade flera gånger.

Vid presskonferensen fick polischefen Ronald Freeman förklara för de närvarande journalisterna hur orden skulle förstås:

"Någon hade berättat för honom att om man häller citronsaft i ansiktet blir man osynlig", sa han med ett skratt.

Inspektör Freeman var inte den enda som tyckte att historien var rolig. Psykologiprofessorn David Dunning skrattade gott när han läste historien om Wheeler i The World Almanac, en årsbok som populariserar de mest spektakulära händelserna under året.

Som så många andra undrade Dunning hur det var möjligt att vara så dum. Snart började en misstanke smyga sig på honom:

Är det möjligt att vara så dum att man inte vet att man är dum, tänkte han.

Forskarna blev förbluffade

Dunning bestämde sig för att undersöka saken närmare och kallade in 45 studenter från psykologprogrammet som försökskaniner.

Studenterna fick svara på 20 frågor om grammatik och logik. När de hade svarat fick de bedöma sina egna resultat mot andras.

Trenden i svaren var tydlig. De studenter som hade gjort sämst ifrån sig och svarat fel på flest frågor tyckte i allmänhet att de hade gjort mycket bättre ifrån sig än genomsnittet.

Resultaten bekräftade David Dunnings misstankar, men nivån av självbedrägeri bland deltagarna förvånade honom.

De 25 procent av studenterna som hade gjort sämst ifrån sig på testet trodde att de tillhörde den smartaste halvan och hade faktiskt gjort bättre ifrån sig än 60 procent av alla testdeltagare. Med andra ord presterade de inte bara dåligt, de var också helt omedvetna om sin egen bristande kompetens.

Nästan tre fjärdedelar av befolkningen tror att de är mer kapabla än de egentligen är. Den gula linjen visar hur deltagarna presterar i olika tester. Den vita linjen visar hur samma testdeltagare uppfattar sin prestation. Överskattningen av den egna förmågan kallas för Dunning-Kruger-effekten.

©

Alla tror att de är bra bilförare

Ingenstans är Dunning-Kruger-effekten tydligare än när människor ombeds bedöma sin egen körförmåga. Nästan alla tror att de är skickligare än genomsnittsföraren.

Många studier har under årens lopp dokumenterat Dunning-Kruger-effekten, som har omvandlats till en exakt formel.

Personer som är sämre än genomsnittet inom ett område bedömer nästan alltid sig själva som bättre än genomsnittet. Endast de 25 procent bästa har en realistisk uppfattning om sin egen förmåga - eller så bedömer de sig själva som sämre än de är.

Dunning-Kruger-effekten är tydligast i de många undersökningar där människor ombetts bedöma sin körförmåga i en rad olika tester.

Så många som 80 procent sade att de var skickligare än genomsnittet - vilket är en statistisk omöjlighet.

Dålig film fick rånaren att gå i fällan

Fenomenet har sedan dess döpts till Dunning-Kruger-effekten efter David Dunning och hans kollega Justin Kruger, som genomförde experimentet, och effekten har sedan dess testats inom olika områden.

I en uppföljande studie undersökte forskarna förmågan att hantera vapen hos medlemmarna i en skytteklubb - återigen bad de medlemmarna att betygsätta sina egna förmågor.

Resultaten var desamma: Ju mer inkompetent skytten var, desto skickligare trodde skytten att han eller hon var.

Citronsaft är osynligt när man skriver med det. Om det var så Wheeler tankar gått, avslöjade han aldrig.

© Science Journal

Studien förklarade ytterligare en detalj i bankrånaren McArthur Wheelers beteende.

För att testa effekten av citronsaften hade Wheeler försökt ta en bild av sig själv med en polaroidkamera, berättade han för polisen. Eftersom han inte kunde se sig själv på den framkallade bilden drog han slutsatsen att juicen verkligen hade gjort honom osynlig - och bestämde sig för att råna banken.

Möjliga felkällor som felaktiga kamerainställningar eller en dålig film hade han inte tänkt på, vilket en kompetent person skulle ha gjort.

De dumma är för självsäkra

Dunning och Krugers forskning bekräftade vad filosofer och vetenskapsmän länge hade insett.

Charles Darwin, mannen bakom evolutionsteorin, hade redan 1871 sagt att "självtillit oftare skapas av dumhet än av kunskap".

Och andra forskare följde efter: "Det som är fel med världen är att de dumma är så säkra på allt och de kloka så fulla av tvivel", skrev den brittiske logikern och filosofen Bertrand Russell senare.

Russells antagande att högpresterande människor tvivlar på sin egen förmåga bekräftades också av Dunning-Kruger-studien. Professorns studie visade att de som presterade bäst i testet underskattade sig själva i mycket stor utsträckning.

Å andra sidan hade de skickliga försökspersonerna en klar fördel jämfört med till exempel McArthur Wheeler. När det gäller de kompetenta beror tvivlet på att de vet tillräckligt mycket för att inse att de inte vet allt.