Är Piri Reis karta autentisk?

Historikerna har förvånats över att Piri Reis karta från 1500-talet visar Antarktis, som upptäcktes först flera århundraden senare.

Historikerna har förvånats över att Piri Reis karta från 1500-talet visar Antarktis, som upptäcktes först flera århundraden senare.

Topkapi Palace Museum & Alp Kaya/Imageselect

Piri Reis karta upptäcktes 1929 på ­bib­lio­te­ket i det stora palatset Topkapi i Istanbul i Turkiet. Världskartan är signerad av den osmanske amiralen och kartografen Piri Reis och markerad med årtalet 1513.

Enligt Reis anteckningar bygger hans karta på tjugo andra – bland annat flera ­arabiska, spanska och portugisiska. Den osmanska kartan innehåller precisa återgivningar av bland annat Afrika, Karibien och norra Sydamerika.

Den mest överraskande detaljen är dock ett stort landområde i söder, som på sina ställen har likheter med Antarktis – ett område som upptäcktes först på 1700-talet.

Det har fått många att hävda att Reis kan ha haft tillgång till uråldrig kunskap om geografi, som kartritare i Europa saknade.

”Antarktis” hade tropiskt klimat

Kritiker av denna hypotes tror i stället att ”Antarktis” bara är en förvrängd bild av södra Sydamerika. I början av 1500-talet var området ännu inte tillräckligt utforskat, och Reis källor var förmodligen oprecisa.

Dessutom är området placerat flera hundra kilometer längre norrut än Antarktis och sitter ihop med Sydamerika. Enligt Reis egna anteckningar på ­kartan har området även varmt, tropiskt klimat precis som Sydamerika.

I dag är de flesta historiker eniga om att Piri Reis karta är äkta, men att den inte visar Antarktis.