Eugène Delacroix: “Friheden fører folket frem“.

Historisk tidslinje: Upplysningen

Upplysningsfilosoferna kräver frihet och jämlikhet, medan stormakterna kämpar om herraväldet över världen. Skaffa en överblick över upplysningen här.

Upplysningsfilosoferna kräver frihet och jämlikhet, medan stormakterna kämpar om herraväldet över världen. Skaffa en överblick över upplysningen här.

Public domain

Upplysningen sätter frihet och kunskaper i fokus

I synnerhet franska filosofer visar vägen under upplysningen genom att ifrågasätta kyrkans och kungens auktoritet. Tankar om en friare och mer upplyst människa vinner framsteg.

Krig rasar runtom i världen

Upplysningen präglas av stora väpnade konflikter, i både Europa och kolonierna. I och med segern i sjuårskriget 1756–63 vinner England stormaktskampen med Frankrike, men man förlorar mot nybyggarna i nordamerikanska frihetskriget 1775–83.

Upplysningen kulminerar med franska revolutionen

År 1789 faller den gamla ordningen i Frankrike, där medborgare och bönder gör uppror mot kungen och adeln. Snart strömmar franska revolutionsarméer ut i Europa, och den geniale fältherren Napoléon Bonaparte stiger till maktens absoluta topp.