Historisk tidslinje: Romerska riket

Disciplinerade och välutrustade arméer gör romerska riket till ett mäktigt Medelhavsimperium. Få huvuddragen i romerska rikets uppgång och fall här.

Romerska riket växer från republik till imperium

Omkring år 475 före Kristus blir Rom en republik och underlägger sig Apenninska halvön.

Den förste kejsaren Augustus maktövertagande år 31 före Kristus inleder storhetstiden. Under de följande århundradena erövrar de segerrika legionärerna områden från Britannien i norr till Mauretanien i söder.

Rom blir centrum för ett enormt stort imperium.

Romerska riket faller samman

Maktkamper leder till att romerska riket år 395 efter Kristus splittras i en östlig och en västlig del.

År 476 störtas den siste västromerske kejsaren av den germanske härföraren Odovakar. Därmed upphör det ursprungliga romerska riket att existera.

Rikets östra del överlever som Bysantinska riket till år 1453.