Historisk tidslinje: Renässansen

Människan börjar sätta sig själv i centrum samtidigt som världen utforskas både vetenskapligt, geografiskt och kulturellt. Skaffa en överblick över renässansen här.

Människan börjar sätta sig själv i centrum samtidigt som världen utforskas både vetenskapligt, geografiskt och kulturellt. Skaffa en överblick över renässansen här.

Renässansen öppnar världen

Redan på senmedeltiden börjar världen växa sig större, men när Columbus seglar till Amerika år 1492 och när portugiserna rundar Afrika och når Indien år 1498 öppnas världen.

Nya tankar växer fram under renässansen

Renässansen börjar i Italien efter digerdöden på 1300-talet, och landet går i bräschen för nya tankar om konst, vetenskap och religion. Från Italien sprids idéerna till övriga Europa.