Historisk tidslinje: Industrialiseringen

Nya maskiner drivna av ånga och olja förändrar världen. Stormakterna kämpar om planetens resurser med nya, dödsbringande vapen. Skaffa en överblick över industrialiseringen här.

Industrialiseringen börjar i England

Under 1700-talets andra hälft böjar jordbruket i England mekaniseras, och från år 1810 tar industrialiseringen fart på allvar. Nya maskiner och transportmedel tillkommer och människor på den europeiska landsbygden söker sig till städerna för att arbeta i fabriker.

Borgerskapet växer sig starkt

Fabriksägare, affärsmän och andra resursstarka medborgare kräver politiskt inflytande och folkförsamlingar och parlament bildas. Arbetarklassen, som blir alltmer självsäker, utmanar snart borgerskapets maktställning.

Stormakterna drabbar samman

Den industrialiserade världen konkurrerar om kolonier och resurser. Den stora sammandrabbningen mellan stormakterna kommer i och med första världskrigets blodbad mellan åren 1914 och 1918.