Historisk tidslinje: Förhistorisk tid

Förhistorisk tid börjar med användning av stenredskap och slutar med skriftspråkets utveckling. Skaffa en överblick över mänsklighetens tidigaste år.

Tiden före förhistorisk tid

Jorden är 4,6 miljarder år gammal. De första djuren och växterna dyker upp för 700 miljoner år sedan. Australopithecus, den första människoliknande förfadern, levde i Afrika för 4,1 miljoner år sedan.

Förhistorisk tid börjar med stenredskap

För att hitta spår av släktet Homo, föregångaren till vår egen art Homo sapiens, måste tiden spolas tillbaka 2,4 miljoner år. När människoarten Homo habilis för cirka 1,9 miljoner år sedan börjar använda stenredskap för att skära i kött inleds förhistorisk tid.

Skriftspråket avslutar förhistorisk tid

Förhistorisk tid omfattar i princip stenåldersperioden innan skriftspråket uppfanns. Förhistorien upphör därmed vid olika tidpunkter i olika delar av världen. Första gången förhistorisk tid övergår till historisk tid är i Mesopotamien. Det sker i och med sumerernas uppfinning av kilskriften omkring år 3500 före Kristus.