Historisk tidslinje: Antiken

Egyptierna, perserna, grekerna och inte minst Alexander den store gör avtryck i världshistorien. Skaffa en överblick över antiken här.

Under antiken använder människan järn och brons

Antiken kännetecknas framför allt av bronsåldern och järnåldern. I Europa varar bronsåldern från cirka 2400–800 före Kristus, medan den i exempelvis Egypten börjar redan omkring år 3150 före Kristus.

Det tåligare materialet järn ersätter bronsen omkring år 800 före Kristus, då järnåldern börjar i Europa. Tidsperioden varar till cirka år 200 före Kristus.

Antiken ser mäktiga folkslag blomstra och dö

Antiken utgör tidsramen för flera folkslags storhetstid, däribland egyptiernas (3100–332 före Kristus), babyloniernas (2400–530 före Kristus), grekernas (600–350 före Kristus), persernas (557–334 före Kristus) och makedoniernas under Alexander den store (336–323 före Kristus).