Vilket transportflygplan var störst?

Vem byggde andra världs­krigets största transportplan?

Me 323 utvecklades för att frakta en 150-mm fälthaubits med dragfordon och manskap.

Mätt i lastutrymme och spännvidd fanns det inget transportplan under kriget som överträffade det tyska Messerschmitt Me 323. Planet utvecklades först som det icke-motoriserade glidflygplanet Me 321 Gigant som skulle landsätta kanoner, fordon och soldater under en inva­sion av England.

Tre flygplan bogserade upp giganten

Bogseringen av glidplanet fram till målområdet kunde dock bli en mardröm. Det fullastade skrovet måste dras av tre tvåmotoriga plan och olyckor var vanliga.

Messerschmittfabrikerna löste problemet genom att sätta motorer på själva glidflygplanet. Fyra visade sig vara för lite, och när planet började tillverkas under namnet Me 323 hade det sex motorer på de långa vingarna. Det förvuxna glidflygplanet hade blivit en transportmaskin som kunde lyfta och flyga till målet för egen maskin.

Från november 1942 flög Gigant utrustning från Italien till axelmakternas styrkor i Nordafrika. Lufttransporten blev ett viktigt komplement till fartygstrafiken som led enorma förluster under allierade attacker. Men Me 323 var också sårbart, för även om skrovet kunde stå emot stora skador var transportplanet med en maxfart på bara 285 km/h chanslöst mot fientliga plan.

När produktionen upphörde 1944 hade cirka 200 byggts och alla hade skjutits ned.