World History Archive/Imageselect

Vilket ljud spelades in först?

Världens första ljudinspelning utfördes med en fonautograf för 160 år sedan. Apparatens uppfinnare fick emellertid aldrig höra ljudinspelningen.

Den 9 april 1860 gjorde den franske uppfinnaren Édouard-Léon Scott de Martinville historiens första ljudinspelning. Ljudet, en kort återgivning av den franska folksången Au clair de la lune, gjordes med hjälp av en så kallad fonautograf.

Denna apparat var den första som kunde spara ljud, även om lagringen inte skedde som egentligt ljud, utan som illustrationer av ljudvågor, ungefär som en seismograf.

VIDEO: Lyssna på världens första ljudinspelning

Maskinen fungerade på så vis att en nål förde över vibrationer som producerades av ljud till ett sotat pappersark.

Dessvärre för Martinville hade han år 1860 ännu inte uppfunnit någon teknik för att omvandla inspelningarna till ljud igen, så han fick aldrig höra sin inspelning. Den äran fick i stället en grupp amerikanska forskare, som år 2008 kunde lyssna på den nästan 150 år gamla sången.

Fonautograf

  • Skapare: Édouard-Léon S. de Martinville
  • Patenterad: 25 mars 1857
  • Lagringsmedium: Papper
  • Motor: Mekanisk, handdriven
  • Nål för inspelning: Svinborst

Den första praktiskt användbara ljudinspelaren uppfanns 1877 av Thomas Edison. Hans fonograf, som använde en tunn metallfolie för att spela in och spela upp ljud, blev en stor kommersiell framgång under de därpå följande årtiondena, tills den ersattes av grammofonen.