Creative Commons
Sensorama

Vem uppfann virtual reality?

En amerikansk uppfinnare utvecklade på 1950-talet en maskin som skulle suga in användarna i en annan värld. Maskinen var stor och otymplig, men var det första steget mot virtual reality.

Det första steget mot vad vi i dag förknippar med virtuell verklighet, VR, togs på 1950-talet, då den amerikanske uppfinnaren och filmaren Morton Heilig utvecklade en ”upplevelseteater”.

Heiligs dröm var att konstruera en maskin som kunde suga in tittarna i en film och ge dem möjlighet att uppleva handlingen med alla sina sinnen.

Sensorama

Den första VR-upplevelsen utvecklades på 1950-talet och stimulerade nästan alla sinnen.

© Creative Commons

Resultatet blev Sensorama – en stor, mekanisk apparat, som alstrade ljud, dofter och vibrationer, medan en kort film spelades upp. Maskinen var försedd med färgskärm, stereoljud, en rörlig stol och ett flertal fläktar.

När tittaren satte sig i maskinen kunde hen uppleva till exempel en motorcykelfärd genom New York med vind i håret och massor av ljud och dofter – såsom stanken av avgaser och doften av pizza – skapade av kemikalier.

Sinnesmaskinen krymper

År 1960 hade Heilig utvecklat en mindre version av Sensorama och tog patent på ”en teleskopisk tv-apparat för individuellt bruk”. I praktiken rörde det sig om ett headset med hörlurar och en liten bildskärm.

Konstgjord verklighet före VR

Virtuell verklighet tog sina första steg på 1950-talet, men även innan tillkomsten av VR försökte kreativa uppfinnare åstadkomma illusioner av verklighet.

Slagmark - Hvem oppfant virtuel reality?
© Ron Cogswell

Cyklorama

På 1800-talet var cykloramer populära. Konceptet bestod av en lång panoramamålning, som rullade fram framför åskådarna och gav illusionen av att till exempel vara ombord på en hjulångare eller bevittna ett slag. Målningen ackompanjerades av musik och en berättare.

Stereoskopi
© Alessandro Nassiri

Stereoskopi

År 1838 upptäckte den brittiske fysikern Charles Wheatstone att hjärnan kombinerar tvådimensionella bilder – en från vardera ögat – till en enda, tredimensionell bild. Upptäckten ledde till stereoskopet – en apparat som skapar 3D-illusioner genom att kombinera två bilder.

Flysimulator
© U.S. Army

Flygsimulator

Orgelmakaren Edwin Albert Link byggde 1929 en flygsimulator, som amerikanska piloter använde för att träna i. Edwin Link utnyttjade sin stora erfarenhet av bland annat ventiler för att konstruera en flygplansattrapp, som reagerade på pilotens kommandon och instrumentens uppgifter.

Heiligs maskin kunde emellertid inte registrera användarnas rörelser, och filmerna var därför statiska. Det första headset som reagerade på rörelser konstruerades några år senare, 1968. Då konstruerade datalogen Ivan Sutherland en maskin med datorgenererad grafik, som bytte perspektiv i takt med att användarna förflyttade sig.