U.S. Naval Historical Center Online Library Photograph
Mal

Varför kallas ett datorfel för en ”bugg”?

En grupp forskare vid Harvard University arbetar 1947 med att utveckla en dator, men maskinen slutar plötsligt att fungera. När de öppnar datorn gör de en liten – men historisk – upptäckt.

En ”bugg” (av engelskans ord för insekt, ”bug”, red.) syftar inom datorterminologin till ett fel i en kod, som får ett program att ge felmeddelanden eller krascha.

Den första kända ”buggen” i en dator rapporterades den 9 september 1947 av den amerikanska matematikern och datalogen Grace Hopper. Hon hade varit med och utvecklat datorn Mark II vid Harvard University, men en dag märkte hennes forskarlag att datorn inte fungerade som den skulle.

När forskarna öppnade maskinens hölje upptäckte de att en mal hade fastnat i ett elektriskt relä i jakten på ett varmt gömställe. Hopper noterade i sin loggbok att datorn fungerade igen, när den blivit ”debugged” – alltså när insekten avlägsnats.

Mal

HIstoriens första ”datorbugg” – en mal – finns att beskåda på USA:s nationalmuseum, Smithsonian.

© U.S. Naval Historical Center Online Library Photograph

”Buggar” fanns före datorerna

Ordet ”bug” användes alltså första gången i datorsammanhang 1947, men det har använts för att beskriva mekaniska fel sedan 1870-talet, då elektronik och datorer ännu inte existerade.

Det är inte känt vem som först använde ordet ”bug” för att beskriva ett mekaniskt fel, men det måste ha skett tidigare än 1878. Det året använde uppfinnaren Thomas Edison i alla fall ordet i den betydelsen i ett brev till en samarbetspartner:

”Så har det varit med alla mina uppfinningar. Det uppstår svårigheter, ett eller annat slutar fungera, och det är då som ”bugs” – som sådana små fel och besvärligheter kallas – visar sig.”

När Hoppers forskarlag i september 1947 hittade den döda malen var de troligen medvetna om att begreppet ”bug” hade använts om mekaniska fel tidigare. Forskarlaget var emellertid först med att använda ordet om ett fel i en dator.