Shutterstock

Varför heter det ”spam”?

Den oönskade digitala posten, som sägs utgöra större delen av världens mejl, är uppkallad efter en konserverad köttprodukt – varför det?

När det amerikanska företaget Hormel Foods år 1937 lanserade sin konserverade skinka Spam blev den en omedelbar framgång.

Namnet var en förkortning av ­spiced ham (kryddad skinka), och Spam vann snabbt mark i större delen av västvärlden.

© Retro AdArchives/Imageselect

Under andra världskriget var Spam ett viktigt inslag i den mat som de allierade soldaterna fick i fält, och soldaterna satte totalt i sig omkring 50 miljoner kilo burkskinka.

I dag känner de flesta till spam i betydelsen ­oönskad e-post. Det beror på de ­brittiska komikerna i Monty Python, som 1970 lät en sketch utspelas på ett café, där Spam ingick i samtliga rätter.

På 1980-talet valde Internetanvändare ordet som beteckning för e-post som finns precis överallt. I dag bedömer man att spam utgör över 80 procent av all e-post som skickas.

🎬 Se Monty Pythons spam-sketch här: