DEA/Biblioteca Ambrosiana/Getty Images

Vilket var det första automatgeväret?

Lätt, snabbt och ofattbart dödligt. Automatgeväret innebar ett krigshistoriskt paradigmskifte.

Historiens första automatgevär som laddade om sig självt efter att ha avfyrats var det italienska Cei-Rigotti.

År 1900 visade vapnets uppfinnare Amerigo Cei-Rigotti upp sitt nya gevär, som kunde förses med ett magasin med upp till femtio patroner.

Under den första demonstrationen i staden Brescia sköt Amerigo Cei-Rigotti till åskådarnas förtjusning femton skott på bara en sekund.

Jämfört med andra dåtida vapen var hans gevär både lätt och kompakt. Trots konstruktionens fördelar hade emellertid Cei-Rigotti svårt att sälja sitt gevär.

År 1901 besökte han England för att demonstrera sin uppfinning för den brittiska armén. En rapport visar emellertid att vapnet vid flera tillfällen drabbades av eldavbrott under uppvisningen.

Dessutom hade britterna svårt att få tag på rätt sorts ammunition till geväret. Efter att britterna tackat nej till geväret glömdes det bort och sattes aldrig i produktion.

I stället konstruerade John Browning det första praktiskt användbara automatgeväret åt den amerikanska armén 1917. Under första världskriget tillverkades cirka femtiotusen exemplar.