Vilka vapen använde aztekerna?

Hur var aztek-krigarna beväpnade när de stred mot spanjorerna i Mexiko?

Med kastträet atlatl fick spjuten en hastighet på över 120 km/tim.

Aztekerna använde vapen av obsidian

Indianerna i Amerika kände inte till järnet innan européerna kom i slutet av 1400-talet. Krigarkulturer, t.ex. aztekerna i dagens Mexiko, smidde yxor av koppar, men de flesta vapen var av obsidian som bildas när lava snabbt kyls ned.

Bergartens släta yta är mycket hård och lämpar sig för spjut- och pilspetsar. Aztekerna satte också fast en skiva obsidian på kanten av sina träsvärd. En spanjor har beskrivit svärdets verkan:

"En indian gav sin motståndares häst ett sådant slag i bröstet att den fläktes upp till inälvorna och föll död till marken." Obsidianvapnen hade däremot inte någon effekt på spanjorernas metallrustningar.

Aztekerna var utrustade med flera vapentyper

Innan aztekerna gick i närstrid, bombarderades fienden med stenar, pilar och spjut. Krigarna använde en atlatl – ett kastträ – för att ge det korta spjutet extra kraft, och räckvidden kom upp i över 200 meter.

Aztekarméns elit var utrustad med svärd som kallades macuahuitl. Vapnet var av trä, en meter långt och kantat med knivskarpa skärvor av bergarten obsidian.