Mörsarens granater förstörde försvarsvallarna kring Antwerpens kastell och nederländarna tvingades kapitulera.

© Bridgeman

Vem byggde världens största mörsare?

Hur stor var den största mörsare som använts i krig?

Under belägringen av Antwerpen år 1832 använde franska trupper världens största mörsare för att beskjuta nederländska upprorsmän.

Mörsaren hette Mortier Monstre (ung. ”Monstermörsaren”) och uppfanns av den franske artilleriofficeren Henri-Joseph Paixhans. I december år 1832 avfyrade mörsaren sitt första skott.

Granaterna haglade

Franska trupper hade drivit ut holländarna ur Belgien år 1831, men holländska trupper försvarade fortfarande kastellet i Antwerpen.

Därifrån bombade soldaterna staden, satte eld på flera hundra hus och sårade civila. Fransmännen tog hästar till hjälp för att släpa fram den 7 750 kilo tunga mörsaren till staden. Sedan började granaterna hagla ned över fienden.

Historiens största mörsare användes aldrig i krig

I kombination med franska kanoner tvingade mörsarelden iväg holländarna under belägringens sista dagar, 21–22 december.

Mortier Monstre är den största mörsare som använts i strid. Historiens största är dock Mallet’s Mortar och Little David, som hade en kaliber på 914 mm. De testades dock bara, år 1857 resp. 1945, och användes aldrig i strid.

Mortier Monstre

  • Mortier Monstre
  • Utvecklad: 1832
  • Vikt: 7 750 kg
  • Eldrör: 6,7 m
  • Kaliber: 610 mm
  • Granat: max 500 kg