Vem byggde världens största mörsare?

Hur stor var den största mörsare som använts i krig?

Mörsarens granater förstörde försvarsvallarna kring Antwerpens kastell och nederländarna tvingades kapitulera.

© Bridgeman

Under belägringen av Antwerpen år 1832 använde franska trupper världens största mörsare för att beskjuta nederländska upprorsmän.

Mörsaren hette Mortier Monstre (ung. ”Monstermörsaren”) och uppfanns av den franske artilleriofficeren Henri-Joseph Paixhans. I december år 1832 avfyrade mörsaren sitt första skott.

Granaterna haglade

Franska trupper hade drivit ut holländarna ur Belgien år 1831, men holländska trupper försvarade fortfarande kastellet i Antwerpen.

Därifrån bombade soldaterna staden, satte eld på flera hundra hus och sårade civila. Fransmännen tog hästar till hjälp för att släpa fram den 7 750 kilo tunga mörsaren till staden. Sedan började granaterna hagla ned över fienden.

Historiens största mörsare användes aldrig i krig

I kombination med franska kanoner tvingade mörsarelden iväg holländarna under belägringens sista dagar, 21–22 december.

Mortier Monstre är den största mörsare som använts i strid. Historiens största är dock Mallet’s Mortar och Little David, som hade en kaliber på 914 mm. De testades dock bara, år 1857 resp. 1945, och användes aldrig i strid.

Mortier Monstre

  • Mortier Monstre
  • Utvecklad: 1832
  • Vikt: 7 750 kg
  • Eldrör: 6,7 m
  • Kaliber: 610 mm
  • Granat: max 500 kg