Varför vann långbågen över armborstet?

Armborstet var ett kraftfullt vapen, så varför använde fler krigare långbågen?

Hundraårskriget

I slaget vid Crécy stred de engelska och franska arméerna med långbåge och armborst.

Långbågen och armborstet användes båda i hundraårskriget

”Striden” mellan långbågen och armborstet är bl.a. känd från hundraårskriget mellan England och Frankrike åren 1337–1453. Omkring 6 000 män bar det kraftfulla armborstet under slaget vid Crécy år 1346.

Långbågen var mest effektiv

Under slaget skulle engelsmännens långbågar emellertid visa sig vara långt mer effektiva. Uppemot 10 000 engelsmän lät pilarna hagla ned över den franska armén. Med så många skyttar blev långbågarna för­ödande för fransmännen.

De engelska långbåge­skyttarna hade en stor fördel: de kunde ladda om bågen blixtsnabbt. Skyttarna kunde avfyra upp till sex pilar per minut på samma tid som de franska armborstskyttarna bara fick iväg en enda.

Läs mer: Frankrikes kung tror att en lätt seger väntar honom när han angriper en liten engelsk armé. I stället slutar slaget vid Crécy i en massaker, där 1 500 franska riddare dukar under för pilar och uthålliga engelska fotsoldater.