Head to Head by Nicolas Trudgian © Military Gallery Wendover UK

Varför förlorade tyskarna slaget?

Varför kunde de tyska Messerschmitt-planen inte mäta sig med britternas Spitfire?

En strid i luftrummet

Slaget om Storbritannien, Hitlers storstilade invasion av de brittiska öarna år 1940, avgjordes i luftrummet över England, där i synnerhet brittiska Spitfire- och tyska Messerschmittplan kämpade mot varandra.

De båda planen representerade det allra främsta från sina länders flygplansindustri och hade nästan jämbördiga flyg­egenskaper. Tyskarna hade dock mer vapenkraft med två automatkanoner under vingarna och två kulsprutor.

Spitfire var snabbt och smidigt

Å andra sidan hade britternas plan en manöverduglighet vars like tyskarna aldrig sett. En Spitfire kunde vända blixtsnabbt i luften och lätt ta sig ur ett trängt läge genom att rulla och dyka.

Till sist visade sig de brittiska Spit­fire vara en alltför stor utmaning för tyskarna som avblåste invasionen i maj 1941.