Varför är det en Kalasjnikov på flaggan?

Varför pryder en AK-47 Kalasjnikov Moçambiques flagga?

SVAR Moçambiques flagga antogs 1983, då landet var en socialistisk enpartistat. Landets kommunistparti Frelimo hade kämpat mot det portugisiska kolonialväldet fram till självständigheten 1975.

Liksom många andra motståndsrörelser hade de utrustats med automatvapnet AK47 (Kalasjnikov) från Sovjetunionen.

Vapnet på flaggan skulle påminna om kampen för frihet. Två andra symboler på flaggan, en hacka och en uppslagen bok, betecknar jordbruk och utbildning.

Försök har gjorts att ta bort vapnet från flaggan – men hittills utan resultat.