Getty Images & Wikipedia

Vilket var andra världskrigets vanligaste flygplan?

Ryssarna förfogade över 36000 stycken Il-2 stridsflygplan, och de spred skräck bland tyska soldater. Planet, som kallades för ”den flygande stridsvagnen”, användes mot framför allt stridsvagnar och andra fordon.

Med 36183 exemplar, 6000 fler än tyskarnas Messer­schmitt Bf 109, är det ryska attackplanet Iljusjin Il-2 ”Sjturmovik” andra världskrigets vanligaste stridsflygplan. Planet användes mot framför allt mål på marken – oftast stridsvagnar och andra fordon.

Med små pansarbrytande bom­ber utgjorde Il-2 ett hot även mot de stora Tiger-stridsvagnarna, vars pansarskydd på ovansidan var tunt. Enligt ryssarna själva slog Il-2:or ut flera hundra tyska stridsvagnar under ­slaget vid Kursk 1943. Dessa siffror bör emellertid tas med en nypa salt.

Stalin förlitade sig i hög grad på planet. När en fabrik inte byggde flygplan fort nog skickade han ett telegram i vilket han underströk: ”Planen är lika viktiga för Röda armén som bröd och vatten. Detta är min sista varning!”

Il-2 var som en flygande stridsvagn

Med ett tjockt pansar och tung beväpning gick Il-2 under namnet ”den flygande stridsvagnen”. Det tunga planet var långsamt, men fruktat i stora grupper.