Imperial War Museum

Tysk ubåt sänkt av toalettbesök

Den tyska ubåten U-1206 hade blivit så avancerad att det blev dess undergång.

När den tyska ubåten U-1206 sjösattes 1944 hade den en helt ny anordning: ett smart toalettsystem, som gjorde det möjligt att spola i uläge.

Dessvärre var systemet väldigt komplicerat att använda, och endast 24 dagar före krigsslutet fick det ödesdigra konsekvenser.

En sjöman öppnade toalettventilerna i fel ordning, så att havsvatten forsade in i ubåten med väldig kraft. Ubåten var tvungen att gå upp till ytan, där den attackerades av flygplan och sänktes.

VIDEO: Amerikanskt flyg sänker två ubåtar i Atlanten

Video