Tallboy och Grand Slam i aktion

Britterna skapade jordbävningsbomber för att slå ut den tyska industrin under andra världskriget. De gigantiska bomberna på 5 och 10 ton grävde sig ner i marken innan de exploderade.