Översta våningen var reserverat fyra tunga kanoner som kunde skicka iväg sina granater upp till 14 kilometers höjd. De första kanonerna hade enkla eldrör, först 1942 blir de nya dubbelpipiga 128-mm kanonerna installerade. En hiss förde upp ammunition från depån på första våningen.

Hitlers luftvärnskanoner kämpar mot bombflygplan

Från Berlins nyuppförda luftvärnstorn är det tänkt att enorma kanoner ska fylla himlen med hundratals explosioner. Målet är brittiska och amerikanska bombflygplan som befinner sig på över 6 kilometers höjd.

11 september 2014 av Claus Lunau

Snabbhet är luftvärnskanonens styrka

Under andra världskriget fungerar luftvärnskanoner i regel på så vis att artilleristen siktar en aning framför planet så att granaten hinner komma upp på rätt höjd och explodera så nära fienden som möjligt.

Kanonerna på Hitlers luftvärnstorn används dock med en annan teknik. De stora 12.8 cm FlaK 40 Zwilling-kanonerna skjuter 10-12 granater per minut med vardera två eldrör – kanonen kan alltså skjuta cirka 20 till 24 granater per minut beroende på hur snabbt manskapet kan mata den med ammunition.

Hitlers luftvärnskanoner skjuter mot bombflygplan

Den imponerande skotthastigheten ska användas till så kallad barrage-beskjutning och de tre flaktornen i Berlin samarbetar genom att skjuta mot bombflygplan på 6-9 kilometers höjd. Med radar och andra mätinstrument fastställer kommandotornet kurs, flyghöjd och hastighet på fiendens bombflygplan. Därefter räknar en maskin ut var planen kommer att befinna sig inom några minuter. Luftvärnstornens kanoner med dubbla eldrör fyller nu området med hundratals exploderande granater.

Tryckvågorna från explosionerna och granatsplitter ska få de allierades flygplan att störta till marken.

Under kriget undervisas amerikanska och brittiska piloter i hur de ska försöka störa tyskarnas beräkningar av kursen.

Video: De amerikanska piloternas instruktionsvideo

Läs mer om Hitlers luftvärnstorn

Vill du veta mer om Hitlers luftvärn och hans gigantiska luftvärnstorn? Klicka på ladda ned och läs hela artikeln från Världens Historia nr 14/2014:

NB! Du måste ha en profil på Världens Historia för att ladda ned artikeln. När du klickar på ladda ned-knappen får du möjlighet att skapa en profil. Det är gratis och tar bara ett ögonblick.

Kanske är du intresserad av...