Läs också

Djur i krig

Kanontypen hette ursprungligen "kort marinkanon", men soldaterna kallade den Tjocka Berta efter Bertha Krupp, ägaren av stålkoncernen Krupp, som framställde vapnet.

Vad kunde Tjocka Berta?

Vilken typ av kanon var den tyska Tjocka Berta?

2 september 2015

Tunga kanoner kallas för Tjocka Berta

Under första världskriget kalla­de britter och fransmän alla tunga tyska kano­ner för Tjocka Berta. Men hos tyskarna syftade namnet på ett bestämt stålmonster som var i bruk redan vid krigsutbrottet 1914.

Tjocka Berta har en massiv kraft

Berta var en ovanligt kraftig artilleripjäs som skickade sina projektiler högt upp i luften, varpå de föll nästan lodrätt ned mot målet. Den officiella benämningen var egentligen ”kort marinkanon” för att dölja det verkliga ända­målet, vilket var att förstöra betongbunkrar.

Namnet syftar på kanonens form

Soldaterna kallade kanonen Berta, efter Bertha Krupp, ägarinnan av Kruppkoncernen som tillverkade vapen. ”Tjocka” syftade på kanonens storlek, inte på fru Krupps midjemått.

Österrike-Ungern, tyskarnas allierade, hade en motsvarande kanon som var mind­re och därför kallades Slanka Emma.

Den enorma granatkastaren var tyskarnas nötknäckare

Belgiska betongfort stod emot tyska stormangrepp år 1914, men Tjocka Berta klarade de inte av. En enda projektil dödade 550 man i närheten av Liège.

Klicka på de röda prickarna och läs mer om vad Tjocka Berta kunde.

Kanske är du intresserad av...