Tvåhundra år gamla granater hittade och oskadliggjorda

En bunke handgranater stora som golfbollar har av en slump upptäckts på ett lager för arkeologiska fynd i den amerikanska delstaten Virginia. De kunde ha sprängt en stor del av lagret i luften.

Bombröjarna tillkallades tre gånger, i takt med att museet fann alltfler granater.

© Shutterstock

Tjugofem granater från det amerikanska frihets­kriget har hittats och destruerats. Granaterna kommer från ett ­brittiskt krigsskepp, som 1718 sänktes i York River i Virginia.

Tillsammans med 5000 andra ­föremål från skeppet bärgades de 1988 av arkeologer, som trodde att det rörde sig om metallklot.

Konservator gjorde obehaglig upptäckt

När kloten undersöktes i år ­upptäckte konservatorn Kate ­Ridgway att de var fyllda med svartkrut.

Polisens bombröjare sprängde granaterna på ett fält. Den vita rök som steg från ­platsen visade att krutet efter 238 år ­fortfarande var farligt.

Krutet upptäcktes genom sprickorna på en av de öppna granaterna.