Quiz: Kärnvapnens historia

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

En viktig milstolpe i amerikanernas utveckling av atombomben fick kodnamnet Trinity. Men vad stod detta namn egentligen för?

Hur gjorde sig den tyskfödde fysikern Klaus Fuchs notoriskt berömd som medarbetare i de amerikanska atomprogrammen under andra världskriget?

Vilken politisk ledare var det som redan 1948 väckte tanken på att använda sitt lands nyinrättade kärnenergimyndighet till att även utveckla kärnvapen?

Varför föreslog USA:s försvarsminister Robert McNamara 1966 en begränsning av de så kallade Chrome Dome-flygningarna, under vilka ett plan i januari 1968 störtade med hela sin kärnladdning ombord utanför Thule-basen på Grönland?

Vilket var ett av resultaten av de visioner om fredligt utnyttjande av kärnkraften som president Dwight D Eisenhower framlade i sitt ”Atoms for Peace”-tal den 8 december 1953?

Kanske är du intresserad av...