1967: En Harrier behövde ingen landningsbana för att lyfta och landa. Det räckte med en bit plan mark.

När kunde jaktflyg­planen lyfta vertikalt?

Hur länge har jaktplan kunnat lyfta och landa vertikalt?

3 juni 2015

Nazityskland experimenterade med att bygga jaktplan

Redan år 1944 experimenterade Nazityskland med plan som inte behövde accelerera till en viss fart för att komma upp i luften. Behovet av ett sådant plan uppstod efter hand som de allierade allt oftare bombade tyskarnas start- och landnings­banor.

Vid krigsslutet fanns dock ännu bara prototyper. Efter kriget fortsatte intresset för att konstruera ett jaktplan som t.ex. kunde sändas upp från mind­re krigsfartyg och skydda konvojer med försörjningar.

Britterna konstruerade det första jaktplanet

Britternas Hawker Siddeley Harrier från 1967 blev det första VTOL-jaktplanet (vertical take-off and landing), som var så pålitligt att flygplanstypen kunde tillverkas i stor skala.

Senare tillkom fler Harrier-­modeller och planen deltog bland annat med stor framgång i Falklandskriget år 1982 då de försvarade krigsfartygen mot luftangrepp och bombade argentinska ställningar på öarna.

Det ena misslyckade planet efter det andra

1954: Lockheed XFV

XFV kunde stå stilla i luften när det hade fått hjälp att komma upp. Men från startpositionen stående på sin fyrdelade stjärt­vinge kunde propellerplanet aldrig lyfta. Endast en prototyp tillverkades.

1959: Coléoptère

Frankrike experi­men­terade med en jetmotor inkapslad i en cirkulär vinge. En coléoptère kunde lyfta vertikalt, men störtade när det försökte flyga horisontellt. Endast ett plan till­verkades.

1963: EWR VJ 101 C

Jetmotorerna satt på vingarna och kunde roteras vertikalt och därmed få planet att lyfta rakt upp i luften. Under testflygningar lyckades VJ 101 att lyfta vertikalt och därefter flyga rakt fram. Planet störtade dock senare – endast två plan lyfte innan projektet lades ned.

Kanske är du intresserad av...