När kunde jaktflyg­planen lyfta vertikalt?

Hur länge har jaktplan kunnat lyfta och landa vertikalt?

1967: En Harrier behövde ingen landningsbana för att lyfta och landa. Det räckte med en bit plan mark.

Nazityskland experimenterade med att bygga jaktplan

Redan år 1944 experimenterade Nazityskland med plan som inte behövde accelerera till en viss fart för att komma upp i luften. Behovet av ett sådant plan uppstod efter hand som de allierade allt oftare bombade tyskarnas start- och landnings­banor.

Vid krigsslutet fanns dock ännu bara prototyper. Efter kriget fortsatte intresset för att konstruera ett jaktplan som t.ex. kunde sändas upp från mind­re krigsfartyg och skydda konvojer med försörjningar.

Britterna konstruerade det första jaktplanet

Britternas Hawker Siddeley Harrier från 1967 blev det första VTOL-jaktplanet (vertical take-off and landing), som var så pålitligt att flygplanstypen kunde tillverkas i stor skala.

Senare tillkom fler Harrier-­modeller och planen deltog bland annat med stor framgång i Falklandskriget år 1982 då de försvarade krigsfartygen mot luftangrepp och bombade argentinska ställningar på öarna.

Det ena misslyckade planet efter det andra

1954: Lockheed XFV

XFV kunde stå stilla i luften när det hade fått hjälp att komma upp. Men från startpositionen stående på sin fyrdelade stjärt­vinge kunde propellerplanet aldrig lyfta. Endast en prototyp tillverkades.

1959: Coléoptère

Frankrike experi­men­terade med en jetmotor inkapslad i en cirkulär vinge. En coléoptère kunde lyfta vertikalt, men störtade när det försökte flyga horisontellt. Endast ett plan till­verkades.

1963: EWR VJ 101 C

Jetmotorerna satt på vingarna och kunde roteras vertikalt och därmed få planet att lyfta rakt upp i luften. Under testflygningar lyckades VJ 101 att lyfta vertikalt och därefter flyga rakt fram. Planet störtade dock senare – endast två plan lyfte innan projektet lades ned.