Shutterstock

Minor och kemiska vapen från världskrigen hotar vindkraftverk

Tonvis med gammal ammunition ligger på havets botten. Enligt EU utgör de tickande bomberna ett allvarligt hot, när framtida vindkraftverk ska byggas.

Det är inte enbart gasledningar som riskerar att sprängas i luften i Östersjön. Även de talrika vindkraftverk som under kommande år ska uppföras till havs är i farozonen.

På en EU-konferens om ammunition på havsbottnen underströk EU:s litauiska kommissionär för miljöfrågor, Virginijus Sinkevičius, att EU-länderna står inför ett enormt uppröjningsarbete. Annars kommer framtida vindkraftverk till havs att vara hotade.

Enbart i Östersjön ligger det 500 000 ton konventionell ammunition, bland annat minor, och 50 000 ton kemiska stridsmedel, som dumpades efter första respektive andra världskriget. Till det kommer mer än 10 000 fartygsvrak. Utanför Nederländerna och Belgien ligger ytterligare 35 000 ton ammunition.

”Vi måste undersöka riskerna och utvärdera dem noggrant. Och vi måste göra något”, sa Virginijus Sinkevičius.

Flygplan fullastade med bomber ligger också på havsbottnen – bland annat i Östersjön.

© Shutterstock

Havet var en soptipp

Fram till slutet av 1960-talet var det i de flesta länder praxis att dumpa gammal ammunition i havet. På havsbottnen kunde den inte göra någon skada, ansåg man. Det beslutet är det många länder som ångrar i dag.

Efter 60–100 år i havet håller ammunitionen på att bli så instabil att den riskerar att explodera.

De stora mängderna ammunition är inte bara farliga för fiskare, som kan få upp ammunition i sina nät. Ammunitionen utgör även ett hot mot havsmiljön och framtida byggprojekt – till exempel vindkraftverk.