Hur laddades en kanon?

Hur svårt var det att göra en fram­laddad kanon redo för skott?

Besättningen fick inte hamna i vägen för varandra under laddningen.

En kanon krävde upp till 15 kanonjärer

Att ladda och skjuta med kanoner var en mycket speciell del av krigföringen. Även små kanoner på land krävde en bemanning på minst fem man. Stora fartygskanoner bemannades av omkring 15 kanonjärer, plus ännu fler sjömän som drog fram pjäsen när den skulle laddas.

En artilleriofficer måste känna till fysikens lagar, kemiska processer och ha en säker blick för avstånd och nivåskillnader.

Samtidigt var han beroende av att manskapet kunde handla utan detaljerade instruktioner. Varje man måste klara av både sina egna och resten av besättningens uppgifter och alltid vara beredd när det var hans tur att utföra sin del av laddningsproceduren.

Amatörer kunde sänka skotthastigheten markant – eller i värsta fall utlösa en explo­sion som sprängde kanonen i bitar och dödade hela besättningen.

Redo kanon steg för steg:

1. Eldröret rengörs med en viskare av läder eller svinborst. Den doppas i vatten så att ev. glödande krutrester släcks.

2. Krutladdningen förs ned i eldröret. Sedan följer en förladdning av t.ex. mossa, halm eller tågvirke som håller krutet på plats.

3. Kulan förs på plats med en laddstake. Ännu en förladdning trycks ned ovanpå kulan och det hela packas samman.

4. En så kallad rymnål pressas ned i fänghålet för att ge fri passage för krutladdningen. Krut hälls ned i hålet.

5. Med en luntstake antänds fängkrutet, som i sin tur antänder krutladdningen. Den explo­derar och gaser slungar kulan framåt.